Fotoprezentacja działalności Klubu Seniora "Raszyn"


Sezon 2019-20209 Września odbyła się prelekcja pt. "Jak odzyskać wigoru i enerię?
Cztery kroki do odzyskania zdrowia". Prelekcja poprowadzona
przez Panią Anne Pełczyńską-Kuntze i Angieszke Jaroszewską
twórczynie projektu "Akademia Zdrowia".02.09.2019
"Róże z Montreux" -Spotkanie autorskie
z Panem Jerzym Beniaminem Zimny, prowadzenie
Zastępca Dyrektora wydział Kultury miasta Poznań Marcin Kostaszuk,
obszerne fragmenty prozy autora czytał Zygmunt Dekiert.
Przejdź do spotkań klubu Seniora sezonu 2018-2019.