13.09.2021
Spotkanie z policjantami Panią Katarzyną Grzegorek
oraz Panem Jackiem Bernartem, którzy przedstawili ciekawe
policyjne dane a także przestrzegli przed
niebezpieczeństwami czekającymi na seniorów i nie tylko.
06.09.2021
Pierwsze w tym sezonie spotkanie Klubu Seniora Raszyn,
na którym odbyła się prelekcja pt "Narząd słuchu"
prowadzona przez Panią Dagmarę Czopor z firmy Aparatus.
Dziękujemy Panu Dawidowi Wujczykowi
za możliwość zorganizowania spotkania.Przejdź do spotkań klubu Seniora sezonu 2020-2021.